Freelance

posted on 11 May 2012 18:32 by cotton-gin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขึ้นตอนการทำงาน 
 
ระบุงานอย่างชัดเจน  สเก็ตช์งานและแก้ไข  ได้รับการยืนยันตกลงโดยการจ่ายมัดจำครึ่ง
 ปฏิบัติงาน  ส่งหลักฐานตัวอย่างงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปให้  ได้รับเงินอีกครึ่งจากมัดจำ 
 ส่งต้นฉบับ

 
  งานทุกลายเส้นและราคาสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
 
  ขอความกรุณาระบุงานที่ต้องการอย่างละเอียดและส่งภาพที่คล้ายคลึงกับความต้องการ (ภาพตัวอย่าง) เพื่อเป็นแบบให้เราวาดด้วย ทั้งนี้เราจะสามารถดำเนินงานได้เร็วขึ้น
 
  รบกวนช่วยเสนอราคามาให้ก่อนนะคะ หรือถ้าอยากให้เราเสนอราคาเองรบกวนส่งตัวอย่างของรูปว่าอยากได้ประมาณไหน เราจะได้คิดราคาได้อย่างถูกต้องค่ะ
 
  ขั้นตอนในการทำงานของเราคือ เราจะลงมือทำงานเมื่อคุณส่งเงินจำนวนหนึ่งมาให้ เมื่อเราเสร็จแล้วจึงจะแจ้งไปโดยการส่งตัวอย่างงานที่เสร็จแล้วไปให้ พอคุณส่งเงินจำนวนอีกครึ่งมาเราถึงจะส่งงานตัวเต็มให้ค่ะ (ตามตัวอย่างข้างบน)
 
  สามารถแก้เฉพาะรูป Sketch เท่านั้น และแก้ได้ 3 ครั้งค่ะ หากรูปเสร็จสมบูรณ์เราจะไม่รับแก้ไข 
 
  เราสามารถสเก็ตช์รูปออกมาก่อนเพื่อให้คุณเลือกรูปได้หากคุณต้องการวิธีนี้ แต่ถ้าให้สเก็ตช์รูปในปริมาณ 3 รูปขึ้นไปเราจำเป็นต้องคิดเงินค่ะ
 
  หากต้องการให้เราแก้ไขรูปที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจริงๆ เราจำเป็นต้องคิดเงินอีกครั้งเช่นกันค่ะ (วาดใหม่อีกชิ้น)
 
 
 
 cotton_eyes@hotmail.com
 
Portfolio :